آب و هوا

برای اولین بار در زندگیم به اهمیت اخبار هواشناسی پی بردم. تازه فهمیدم چقدر آب هوای ایران خوبه. تو لندن مجبور بودم چتر یا بارونیم رو همیشه با خودم همه جا ببرم. چون در عرض چند ثانیه چند کیلو بر وزنم افزوده می شد.  بعد از دو روز تنها خبری که برام اهمیت داشت، وضعیت آب و هوا در بیست و چهار ساعت آینده بود. دو روز آخری که اونجا بودم هوا آفتابی شد و بسیار گرم، درست مثل یه روز آفتابیِ مرداد ماه در تهران. یهو این انگلیسی های آفتاب ندیده، بی جنبه شدن. متوسط سرعت راه رفتنشون بشدت کاهش پیدا کرد کمی خوش برخورد شدن و لباس آستین کوتاه و بی آستین و شلوار کوتاه ومایو و ... پوشیدن . بدبختا مثل اینکه خیلی تحت فشار بودن چون هر جا پیدا می کردن لخت می شدن تا حموم آفتاب بگیرن. فقط شانس آوردن که پلیسشون طرح امنیت اجتماعی نداره چون با این وضع لباس پوشیدن حتمن حکم شون اعدام بود.

/ 2 نظر / 12 بازدید
عليرضا مرتضوی

کدوم سالهای سگی؟!

taha

salam, webloge jaleb va sexy i darin. agar ,ishe be webloge manam sar bezanid. shayad ham tabadole link kaim. amma lotfan nazar nadid.