گریز

هیچ می دانی چرا چون موج٬
در گریز از خویشتن٬ پیوسته می کاهم؟
- زان که بر این پرده تاریک٬
این خاموشی نزدیک٬
آنچه می خواهم نمی بینم٬
و آنچه می بینم نمی خواهم.

                                    شفیعی کدکنی

حال و روزم دقیقن همین چند جمله است.  گاهی فکر میکنم من از آن گونه هام که در سیر تکامل  در جدال با دیگر گونه ها محکوم به فنان.

ببینید.

/ 4 نظر / 9 بازدید
realcuckoo

سلام[لبخند] بابا فنود!‌ ما هم همین طوریم که تو می گی غصه نخور بابا!

احسان

فنود ماها از اون گونه هاییم که موقع کار های مهم تو صف نون بربری با 5 تومنی رو دیوار خط می کشیده اند. موقع ساخت بشریت ما اینجوری بوده ایم.

نسیم و نهال

نه تو رو خدا بیا و محکوم به فنا نباش.کاش زنده بودیم و میدیدیم روزی و که فنودسانان دنیا رو گرفتن.